címlapflashmobCiánszennyezett logónk (sowjet műve)

Szabad frekvencia nyilatkozat
Kelt: 2008. október 25-én, szombaton, a szabad frekvencia napjánKapcsolódó anyagok:

A Nemzeti Hírközlési Hatóság válasza: (.jpg) (1. oldal, 2. oldal, 3. oldal) •
• Az Országgyűlés válasza: (.jpg) •
• Országgyűlésnek írott levelünk (.jpg) •
• A nap során kitöltött "Bejelentő levél" (.jpg) •
• Szabad frekvencia nyilatkozat - október 25-i változat korrektúrakkal (.doc) •
Szabad frekvenciát! (az Első Pesti Egyetemi Rádió kiáltványa) •
Sisteregj! - flashmob •
2008. őszén néhány "lelkes balek" kisközösségi rádió az alábbi nyilatkozatot bocsátja közzé annak érdekében, hogy elérje a frekvenciamoratórium feloldását és a hazai frekvenciahasználat szabadabbá tételét. A nyilatkozathoz bárki csatlakozhat, aki ebbéli szándékát a mellékelt űrlapon nevével ellátva kifejezi.


Moratórium avagy a szólásszabadság korlátozása?


Friss:

• sajtóközlemény: ékezetes (.pdf), ékezettelen (.rtf)


• pdf formátumban közzétettük a "Bejelentőlap szabad műsorszórók számára" c. dokumentumot is.

• az MMI flashmob-ot hirdetett a szabad frekvencia napjára. Infó itt található.


 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. december 3-i ülésnapján elfogadta a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV törvény (Dtv.), valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló az 1996. évi I. törvény (Rttv.) módosítását. Ennek értelmében 2008. január 1-je óta Magyarországon frekvenciamoratórium van, ami azt jelenti, hogy nem indulhatnak új, földfelszíni sugárzású műsorszórók. A moratórium bevezetését a digitális átállással indokolták, annak ellenére, hogy a digitális rádiózás elindulása a rádiós műsorszórók tekintetében semmilyen technikai módon nem ütközik a jelenlegi FM sáv használatával, mivel a két technológia egymástól elkülönült frekvenciatartomanyokat használ. Az engedélykiadások korlátozásának tehát csak ürügye a digitális átállás, az új médiatörvény pedig a távoli jövőre tolódott. A moratórium a rádiók esetében értelmetlen, hiszen a jelek szerint az analóg frekvenciák kezelése 2009. január 1-től továbbra is változatlan formában marad a hatóság hatáskörében. Jelen helyzetben az is megeshet, hogy a moratórium feloldása az új törvény elfogadásának  késlekedése miatt bizonytalan ideig elhúzódik.

Alulírott jelenlegi és jövőbeli műsorszórók, rádiósok és rádióhallgatók úgy tartjuk, hogy a moratórium felesleges, ezért annak feloldásáig egy javaslattal állunk elő: a jelenleg használt analóg URH frekvenciatartomány váljék szabadabban használhatóvá. Ez a javaslat párhuzamban áll az európai spektrumliberalizációs tendenciával valamint az újonnan megnyitott kommunikációs csatornákra (RFID, WIFI) vonatkozó előírásokkal..A moratórium pedig az általa kiváltott polgári engedetlenségi mozgalmunk révén válik eredménytelenné.

Javaslatok az URH frekvenciatartomány felszabadítására

1. egy adott vételkörzetben nem használt URH frekvenciákon teljesítmény szerint korlátozott (1W), keretek között legyen lehetséges a szabad frekvenciahasználat, vagy
2. egy, országosan kijelölt frekvenciasávon belül teljesítmény szerint korlátozott (1W) keretek között fokozatosan legyen lehetséges a szabad frekvenciahasználat,
ugyanakkor a meglévő adók zavarásának elkerülése végett bejelentési kötelezettség védje a már létező rádióadók vételkörzetét.
Mindamellett kezdeményezzük a kisközösségi rádiók adóteljesítményének növelését az egyes rádiók pályázatában megfogalmazott célközönség elérése érdekében a 2003. 07. 16-án kelt pályázati felhívásban szereplő maximális 10W határértéken belül.

A fentiek megerősítésére 2008. október 25-én, a szabad frekvencia napján több városban jeladót indítunk, mely az FM tartomány egy-egy ki nem használt frekvenciáján üresfrekvencia-zajt sugároz, jelezve, hogy ezen a sávon is szólhatna egy rádió. Tesszük ezt addig, amíg az általunk javasoltakra érdemi választ nem kapunk.

Egyéb javaslatok a szabad frekvenciákon sugárzó rádiókra vonatkozólag

A szabad frekvencián sugárzó rádiók bejelentés után automatikusan legitimációt nyernek, amennyiben nincs frekvenciaütközés;
- a bejelentett rádiókra a mindenkori Médiatörvény vonatkozik;
- a szabad frekvencián sugárzó rádiók nem részesülhetnek támogatásban az ORTT Műsorszolgáltatási Alap pályázatain keresztül, ugyanakkor nem kötelesek frekvenciahasználati díjat fizetni.

Mindezen nyilatkozatot annak reményében hozzuk nyilvánosságra, hogy a jelen állapotok között több olyan műsorszóró váljon elérhetővé, amely a véleménynyilvánítás szabadságát, a tájékoztatás függetlenségét, kiegyensúlyozottságát és tárgyilagosságát, a tájékozódás szabadságát, valamint az egyetemes és a nemzeti kultúra támogatását, a vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatását szolgálja.

A nyilatkozat kibocsátásakor szolidaritást vállalunk a Szerbiában működő hajdújárási Radio 90-el és a muzslyai Zeppelin Rádióval, mely magyar nyelven sugárzó adók a közelmúltban indult frekvenciagazdálkodás miatt kényszerülnek leállásra.Kibocsátók: Periszkóp Rádió (Pécs), Remete Rádió (Pécs)
Csatlakoznak hozzá: a mellékelt űrlapon felsorolt természetes és jogi személyek
A nyilatkozatot a kibocsátás napján megvitattók és korrigálták: a szabad frekvencia napján megjelent rádiók munkatársai és képviselői